Storytelling with Data – Phần 1: Xác định nội dung

Như mình đã chia sẻ trong bài viết trước (AWS DevAx Workshop), vào giữa tháng 9, mình có cơ hội tham gia Workshop về Data Analytics và cuộc thi Storytelling with Data do AWS Vietnam tổ chức. Trong bài viết này, mình sẽ tóm tắt sơ bộ về các yêu cầu của cuộc thi, bộ… Continue reading Storytelling with Data – Phần 1: Xác định nội dung

Published
Categorized as Portfolios

AWS DevAx Workshop

Khung cảnh thành phố Seattle, Washington - Ảnh: Unsplash

Hơn một tháng trước, mình có cơ hội tham gia DevAx2 Workshop do AWS Vietnam tổ chức. Đến nay, workshop đã kết thúc, ai vẫn ở nhà người nấy và mình biết sử dụng thêm một số công cụ của AWS. Về tổng quan, Workshop gồm 4 buổi học trong 4 tuần, trang bị cho… Continue reading AWS DevAx Workshop