AWS DevAx Workshop

Seattle - Unsplash
Khung cảnh thành phố Seattle, Washington - Ảnh: Unsplash

Hơn một tháng trước, mình có cơ hội tham gia DevAx2 Workshop do AWS Vietnam tổ chức. Đến nay, workshop đã kết thúc, ai vẫn ở nhà người nấy và mình biết sử dụng thêm một số công cụ của AWS.

Về tổng quan, Workshop gồm 4 buổi học trong 4 tuần, trang bị cho người học cách sử dụng một số dịch vụ của AWS cho mục tiêu phân tích dữ liệu. Nội dung chính của khóa học:

  • Buổi 1: Xây dựng Data Lake qua AWS Glue, Athena
  • Buổi 2: Xây dựng Data Warehouse qua Redshift
  • Buổi 3: Xây dựng Dashboard qua QuickSight
  • Buổi 4: Cuộc thi Kể chuyện thông qua dữ liệu

Đây là lần đầu tiên mình tham gia một cuộc thi về phân tích dữ liệu. Tuy rằng không nằm trong nhóm được nhận giải những những gì mình học được từ Workshop và bài dự thi của các anh chị khác thật sự khá hữu ích.

Dưới đây là bài viết về bài thi của mình, bạn ghé qua tham khảo nha

Phần 1: Xác định nội dung

Phần 2: Thấu hiểu hành vi

Trong những bài viết tiếp theo, mình sẽ tổng hợp lại một số bài dự thi của các anh chị đoạt giải mà mình tâm đắc nhất.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi.

Happy reading ༼つ ் ▽ ் ༽つ