Storytelling with Data – Phần 2: Thấu hiểu hành vi

Công viên quốc gia Yosemite, Californnia - Ảnh: Unsplash

Trong bài viết trước, mình đã giới thiệu về cuộc thi Storytelling with Data, bộ dữ liệu US eCommerce và nội dung câu chuyện sẽ kể theo trình tự: Xác định các điểm nổi bật Doanh số bán theo ngày Khác thường trong dữ liệu Xác định đối tượng khách hàng Theo vị trí địa… Continue reading Storytelling with Data – Phần 2: Thấu hiểu hành vi

Published
Categorized as Portfolios

Storytelling with Data – Phần 1: Xác định nội dung

Như mình đã chia sẻ trong bài viết trước (AWS DevAx Workshop), vào giữa tháng 9, mình có cơ hội tham gia Workshop về Data Analytics và cuộc thi Storytelling with Data do AWS Vietnam tổ chức. Trong bài viết này, mình sẽ tóm tắt sơ bộ về các yêu cầu của cuộc thi, bộ… Continue reading Storytelling with Data – Phần 1: Xác định nội dung

Published
Categorized as Portfolios